• Tarafından cocukkalbiokulu.com
  • 25 Mart 2024
  • Yorum yok

Yabancı Dil

Yabancı Dil

Okulumuzda Türkçenin yanında İngilizcenin de gün boyunca yapılan her faaliyette aktif bir şekilde kullanıldığı, çift dilin yaşandığı bir yerdir. Çocuk Kalbi Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda İngilizce Eğitimi; 3 yaştan itibaren etkin öğrenme esaslarına bağlı kalınarak verilmektedir. İngilizce eğitimimizdeki amacımız; çocuklarımızın anadillerinin yanı sıra İngilizceyi doğal günlük süreçlerde kullanmalarını sağlayarak, sene boyunca uygulanan farklı temalar ile birlikte konuşma ve anlama becerilerini geliştirmek ve uluslararası iletişim kurabilme yetisine sahip olmalarına destek olmaktır.