Gems Eğitim Modeli

GEMS (Great Explorations in Math and Science) Fen ve Matematik Programı
İhtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen GEMS Programı, bilimin temelini oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirmek, temel fen ve matematik kavramlarını uygulamaya dayalı olarak öğretmek amacıyla 1984 yılında California Berkeley Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından geliştirilmiş bir programdır. Öğrencilere temel bilimsel kavram ve yöntemleri oyunlarla ve etkinliklerle basitten karmaşığa verirken hayal güçlerini de geliştirmeye çalışmaktadır. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir bilginin bir çok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenir. Bu programda öğrencilerin ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır. (Uğurböcekleri, Penguenler, Kutup Ayıları, Kelebekler, Ağaç evler, Karıncalar, Yumurtalar gibi. ) Öğrencilerin aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir. Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe, bilime ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin temelleri geliştirilmeye çalışılır.

Araştırmalar;
Erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunuşlukla ilgili becerilerin kazanılmasında büyük öneme sahip olduklarını göstermektedir.
Fen ve matematik etkinlikleriyle çocuklar;

  • Gözlem, deney, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik bilimsel beceriler kazanırken,
  • Matematik etkinlikleri yoluyla da sınıflandırma, gruplama, eşleme, sıralama, ölçme, uzaysal konum gibi pek çok kavramı aktif olarak öğrenirler.

 

GEMS Fen ve Matematik Programı;

  • Çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçiren etkinlikler içerir.
  • Çocuklar aktif öğrenme yoluyla fen ve matematikle ilgili temel kavramları eğlenerek öğrenir.
  • Bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamaları sağlanır.
  • Tüm öğrencilere (görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik gibi tüm zekalarına yönelik) eşit ve mükemmel bir eğitim sağlar.
  • Disiplinler arası eğitim sağlar.