https://wordpress.zcube.in/kidso/wp-content/uploads/2022/05/an-img-03.png
https://wordpress.zcube.in/kidso/wp-content/uploads/2022/05/an-img-04.png
https://wordpress.zcube.in/kidso/wp-content/uploads/2022/05/an-img-05.png
https://wordpress.zcube.in/kidso/wp-content/uploads/2022/05/about_img-1.png
Hakkımızda

Çocuk Kalbine Hoşgeldiniz

Tüm mesleki birikimimizi ve yeterliliğimizi çocuklarımıza ve ailelerine aktarabilecek çalışmalar yaparak; kendisi ve çevresiyle barışık, mutlu, sağlıklı, kendini doğru ifade edebilen, kendine yetebilen, paylaşmayı bilen, yardımlaşma ve dayanışma duyguları gelişmiş, kendi kararlarını kendi verebilen, öğrenmeye açık, merak eden ve çevresini sorgulayan, farkındalığı yüksek, doğadan öğrenen, öğrendiklerini yaşamına uyarlayabilen ve yaratıcı çocuklar yetiştirmektir.

Sevgi dolu, güvenli, gelişimi destekleyen, yaratıcı bir çevrede çocuklarımızın var olan becerilerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardımcı olmak; çocuklarımızın öğrenme isteklerini pekiştirmek; oyun yoluyla ve beş duyularını kullanabilecekleri materyallerle direkt ilişkide olmalarını sağlayarak deneyimleyerek ve keşfederek öğrenimlerini desteklemek; çocuklarımızın kendi verdikleri kararlar doğrultusunda deneyim kazanmalarına yardımcı olmak; bilişsel, sosyal-duygusal, özbakım, dil, psikomotor becerileri ve duyusal becerilerinin gelişimini takip edip, becerilerinin gelişimlerine katkı sağlamak ve çocuğumuzun çevresinin farkında olup, çevresiyle doğru bir iletişim kurmasında ona yardımcı olmaktır.