• Tarafından cocukkalbiokulu.com
  • 25 Mart 2024
  • Yorum yok

Montessori

Montessori

0 – 6 yaş grubundaki çocukların soyut kavramları öğrenirken somut materyallerin kullanılması esasına dayanan Montessori eğitim sisteminde; çocuklara hak ettikleri saygı gösterilir ve yeteneklerini geliştirmeleri adına gerekli ortamlar hazırlanır.

Montessori eğitim sisteminde öğretmenler çocukları özgür kılarak öğrenmeye teşvik ederler, onları gözlemlerler, öğrenebilecekleri ortamları hazırlarlar, çocuklara saygı gösterir ve kullanılacak materyallerle ilgili kendilerini bilgilendirirler.

Bu yaklaşımda çocuklar araştırma, deneme ve hata yapma konusunda da hatalarını düzeltme aşamasında da desteklenirler. Uygulamalı öğrenmenin dayanak noktası olduğu bu sistemde çocukların işbirliği yapacakları oyunlardan yararlanılır. Çocuklar grup halinde çalışırken bireysel potansiyellerini de keşfetme şansına sahip olurlar.

Montessori yaklaşımına göre eğitim verilen okulumuzda çocuklarımız özgür bir şekilde kendilerini keşfederken sosyalleşirler.