• Tarafından cocukkalbiokulu.com
  • 25 Mart 2024
  • Yorum yok

High Scope

High Scope

Öğretmenlerin sınıf içindeki konumlarını farklılaştıran bu yaklaşımda; çocukların bilgiye deneyim yolu ile ulaşılmasının önemi vurgulanır.

Öğretmen sınıf içerisinde çocuklara yol gösteren, onları yakından takip eden ancak bilgiye erişmeleri sırasında onları özgür bırakan “rehber kişi” niteliğine bürünür.

Öğretmen çocuklarla bireysel etkileşime geçer, kendilerine farklı materyaller sunarak çocukları planlama, planlarını uygulama ve neticesinde sonuç elde etme sürecinde destekler.

High Scope yaklaşımı ile verdiğimiz eğitimlerde çocuklarımızın deneyim yolu ile bilgiye erişmelerini ve farkındalıklarını arttırmayı hedefliyoruz. Salt bilginin yüklendiği eğitim anlayışından farklı olarak tüm çocuklarımızın bilgiyi keşfetmeleri için uygun ortam yaratıyor ve kendilerini destekliyoruz