• Tarafından cocukkalbiokulu.com
 • 25 Mart 2024
 • Yorum yok

Eğitim Programları

Eğitim Programları

Erken çocukluk yılları bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir. Çocukların yaşamın ilk yıllarında kazandığı öğrenme alışkanlıklarının, bilgi ve becerilerinin yaşamın ileri yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Özellikle beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki bireyin beyin gelişimi yaşamın ilk yıllarında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öğrenmenin beyin fonksiyonları üzerine kurulduğu düşünülecek olursa, yaşamın ilk yıllarında beyni uyaracak zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının ve çocukların bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal gelişim alanında eş güdümlü olarak desteklenmelerinin önemi büyüktür.

Çocuk Kalbi Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda uygulanan okul öncesi eğitim programı; çocukların her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme merak ve duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Yıl boyunca uygulanan öğrenci ve programa yönelik “ölçme-değerlendirme” çalışmalarının sonuçlarına göre yeniliklere açık esnek yapısı“ bireysel farklılıklara” uygun programlamayı da sağlamaktadır.

“MONTESSORİ PROGRAMI” Okul öncesi eğitim programlarından biri olan Montessori yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturan günlük yaşam becerileri, zarafet ve kibarlık çalışmaları anaokulumuzda uygulanmaktadır. Çocukların sosyal gelişimlerini destekleyen ve toplumsal yaşama uyumlarını kolaylaştırıcı bir takım aktivitelerden oluşan çalışmalara eğitim programında yer verilmektedir.

Hareket özgürlüğünü ve sosyal yetenekleri destekleyici aktivitelerden bazıları şöyledir: Gün içinde kullandığımız nezaket sözcükleri nelerdir? Sandalyeye nasıl oturulur? Sandalye nasıl taşınır? Bir şey nasıl istenir? Kendini nasıl takdim edersin? Bir ziyaretçiye nasıl davranılır? Ayakkabı nasıl giyilir? Ceket giyilir? El nasıl yıkanır?

“DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMI” ile amacımız; çocukları akademik konuların dışındaki alanlarda da eğitmektir. Gelecekte çocuklarımızda bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olacaklarının bilinci şimdiden oluşturulmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımıza toplumsal değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışılmaktadır. Değerler Eğitimi konularından bazıları; sorumluluk sahibi olmak, saygı, dürüstlük, paylaşmak, çalışkan olmak vb.dir.

DERSLERİMİZ
Okulumuzda aylık GEMS ders programı uygulanmaktadır. Programlanan yıllık eğitim programlarında yer verilen eğitim programlarıGems, değerler eğitimi, Montessori,ReggioEmilia programlarıdır.

 • Okuma – yazmaya hazırlık
 • Türkçe- Dil etkinlikleri
 • Fen ve matematik etkinlikleri
 • Oyun ve hareket etkinlikleri
 • Sanat etkinlikleri Derslerde hayata geçirilmektedir. Haftalık ders programımızda sınıf öğretmenlerimizin izlediği eğitim programlarına paralel olarak
 • İngilizce
 • Drama,
 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • Fen ve deneyler

derslerde destekleyici çalışmalarla katkıda bulunmaktadırlar.